Ολοκληρωμένες λύσεις:

Προτείνουμε, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε ασφαλή, υδραυλικά συστήματα και σας τα παραδίδουμε πλήρη, συναρμολογημένα, εξαερωμένα και δοκιμασμένα σε πλήρες φορτίο

Νέα Είδη & Υπηρεσίες


Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας συντηρούμε, επισκευάζουμε και αναβαθμίζουμε τα εργαλεία που αντιπροσωπεύουμε.
Με την τεχνογνωσία και τη μακροχρόνια πείρα μας μελετούμε τα βιομηχανικά προβλήματα και προτείνουμε τις ενδεικνυόμενες λύσεις.

Τα εργαλεία μας κατασκευάζονται από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους και έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της οικονομικότερης λύσης για τον πελάτη.

Με μελετημένα πλήρη τεχνικά προγράμματα εκπαιδεύουμε το προσωπικό των πελατών μας ώστε να μπορεί να χειρίζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα εργαλεία και να αξιοποιεί τη μέγιστη διάρκεια ζωής τους.

Οι τεχνικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται από τους έμπειρους τεχνικούς μας στα εργοτάξια και στους χώρους παραγωγής και συντήρησης.