Από το 1979
στην Υπηρεσία της
Ελληνικής Βιομηχανίας

ΑΤΕΝ ΕΠΕ
Φιλαδελφείας 185
Αχαρνές 13671
Τηλ. 210 25 25 222
Τηλ. 210 27 10 246
Fax 210 27 23 929
.Αξιοποιήστε την εμπειρία μας

Νέα Είδη & Υπηρεσίες