Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας συντηρούμε, επισκευάζουμε και αναβαθμίζουμε τα εργαλεία που αντιπροσωπεύουμε.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού εταιριών.

Εξυπηρέτηση

Τεχνικοί Υπολογισμοί Ροπών και Προεντάσεων σύσφιξης παξιμαδιών

Τεχνικοί Υπολογισμοί των απαραίτητων Υδραυλικών Συστημάτων

Εκπαίδευση του απαραίτητου Τεχνικού Προσωπικού

Σύσφιξη και Αποσύσφιξη Παξιμαδιών

Πιστοποίηση αποτελεσμάτων

Έλεγχος και Μέτρηση Αποτελεσμάτων.