Επιλογές Εξειδικευμένες Υπηρεσίες


Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας συντηρούμε, επισκευάζουμε και αναβαθμίζουμε τα εργαλεία που αντιπροσωπεύουμε.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού εταιριών.

Εξυπηρέτηση

Κατάλογοι στα Ελληνικά

Κατάλογοι στα Αγγλικά

Οδηγίες χρήσης και Συντήρησης

Πίνακες υπολογισμών φορτίων, ροπών, πιέσεων

Τεχνικές Οδηγίες και εναλλακτικές προτάσεις

Θεωρητική εκπαίδευση του προσωπικού σας

Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού σας

Τεχνικά Σεμινάρια

Εργολαβίες Συντήρησης, Επισκευών, Νέων Έργων

Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Επισκευών

Απόσυρση παλαιών εργαλείων